ΓΛΩ 348 (Ρεβυθιάδου/ Παπαδοπούλου) - Αλλαγή αίθουσας


Το μάθημα ΓΛΩ 348 θα γίνεται στο εξής στο αμφ. Β την ίδια μέρα και ώρα.