ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


Κωδικός: 
ΝΕΦ 612
Πιστωτικές μονάδες: 
15 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Η λογοτεχνία και η κριτική της υποδοχή στον μεσοπολεμικό ημερήσιο τύπο

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με την πρωτογενή έρευνα στον ημερήσιο τύπο του Μεσοπολέμου, ώστε να αποκαλυφθεί η χρησιμότητά του για τη νεοελληνική φιλολογία. Ειδικότερα, θα ερευνηθούν και θα αποδελτιωθούν μεγάλες εφημερίδες του Μεσοπολέμου ως προς το λογοτεχνικό και κριτικό υλικό που φιλοξενούν, και στις εργασίες που θα ανατεθούν θα αποτιμηθεί το υλικό που θα συγκεντρωθεί.

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Αναπ... Βαρελάς Λάμπρος 2310997012 208/4 ν.κ.