ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ


Κωδικός: 
ΑΕΦ 157
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Τα μαθηματικά στο έβδομο βιβλίο της Πολιτείας του Πλάτωνα

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Κουρεμένος Θεόκριτος 2310 997237 210 ν.κ.