Έναρξη μαθημάτων Π.Μ.Σ. χειμ. εξαμήνου 2017-2018


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Πληρ.:Ε. Ζαμπουρίδου
Τηλέφ.:2310-99.5246/99 5260                                    

Θεσσαλονίκη, 5.10.2017

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. για το χειμερινό εξάμηνο θα αρχίσουν στις  16 Οκτωβρίου 2017. 

 

O Διευθυντής του Π.Μ.Σ. 

Β. Φυντίκογλου