ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ


Κωδικός: 
ΛΦΙ 554
Πιστωτικές μονάδες: 
15 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Αναπ... Φυντίκογλου Βασίλειος 2310 997146 204 ν.κ.