Ενυάλιον Κληροδότημα - Επιχορήγηση σε διδάκτορες της ΦΛΣ για την εκτύπωση διδακτορικής διατριβής