ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ – ΠΟΙΗΤΙΚΗ


Κωδικός: 
ΑΕΦ 535
Πιστωτικές μονάδες: 
15 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος

Το μάθημα θα εξετάσει διάφορες πτυχές της λογοτεχνικής και φιλολογικής κριτικής στην αρχαιότητα. Θα δοθεί σχετική βιβλιογραφία στην πρώτη συνάντηση, όπου θα διευκρινιστεί η ορολογία, θα γίνει επισκόπηση των αρχαίων ελληνικών έργων καθώς και των τάσεων της σύγχρονης φιλολογικής επιστήμης που διερευνά ζητήματα της αρχαίας ελληνικής κριτικής. Μετά από έναν αριθμό διαλέξεων, το μάθημα θα διαρθρωθεί επί τη βάσει μελέτης και συζήτησης στην τάξη αντιπροσωπευτικών αρχαίων κειμένων και θεμάτων. Καθοριστική θα είναι η αυτενέργεια των φοιτητών και φοιτητριών στη μελέτη των σχετικών έργων, με στόχο την παρουσίαση εκ περιτροπής εργασιών στην τάξη και τον επακόλουθο διάλογο. Μετά το πέρας των μαθημάτων απαραίτητη είναι η κατάθεση της τελικής εργασίας πάνω σε θέμα που θα αποφασίσει κάθε φοιτητής και φοιτήτρια ύστερα από συνεννόηση με τη διδάσκουσα. Ο τελικός βαθμός στο μάθημα θα βασιστεί στη συνολική παρουσία στην τάξη. Θα αξιολογηθούν αθροιστικά οι επιμέρους εργασίες που θα ανατίθενται για έρευνα και παρουσίαση, η συμμετοχή στον διάλογο, και η τελική εργασία εξαμήνου.

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Αναπ... Παπαδοπούλου Θάλεια Χ. 2310 997147 209 ν.κ.