ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ


Οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών εξετάσεων 2017 – συμπεριλαμβανομένων των Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης - που έχουν καταχωρήσει τα στοιχεία τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ενεργοποίησης ακαδημαϊκών υπηρεσιών του ΑΠΘ http://register.auth.gr θα πρέπει να προσέλθουν αυτοπροσώπως ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο από τον επιτυχόντα πρόσωπο στη Γραμματεία του Τμήματος  Φιλολογίας (2ος όροφος  κτιρίου Διοίκησης)  έως και την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017, ώρες 11.00-13.30 για έλεγχο ταυτοπροσωπίας, έχοντας  μαζί τους:

  • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο και φωτοτυπία αυτών
  • Μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας
  • Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο (βιβλιάριο ασθενείας, κλπ) βεβαιώνει τον Α.Μ.Κ.Α. 

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας