ΓΛΩ 394 (Δ. Κουτσογιάννης) - Εξετάσεις


ΓΛΩ 394: Γλωσσική εκπαίδευση και νέες τεχνολογίες (Δ. Κουτσογιάννης)

Οι εξετάσεις του μαθήματος θα διεξαχθούν προφορικά (σύμφωνα με το πρόγραμμα) στο γραφείο 312 (παλιό κτήριο) του διδάσκοντος. Η εξέταση θα στηριχθεί στη γραπτή εργασία των φοιτητών/τριών.