Λ. Βαρελάς (ώρες συνεργασίας)


Όσοι φοιτητές επιθυμούν να δουν το γραπτό τους στα μαθήματα ΝΕΦ 204 και ΝΕΦ 251 μπορούν να περάσουν από το γραφέιο 208/4 την Παρασκευή, 15.9.2017, ώρες 14:00-16:00.