ΑΕΦ 144 (Μ. Vöhler) - Eξετάσεις


Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημά μου ΑΕΦ 144 να μου στείλουν μέϊλ <mvoehler@lit.auth.gr>
μέχρι τις 15.09. Δεν θα γίνουν γραπτές εξετάσεις (τις 15.09.), αλλά προφορικές εξετάσεις (τις 25. Σεπτεμβρίου στο γραφείο μου, 211, από τις 8:30-10:00 το πρωί).