ΜΕΦ 275 & ΜΕΦ 298 (Σ. Κοτζάμπαση) - Εξετάσεις


Οι εξετάσεις στα μαθήματα ΜΕΦ 275 και ΜΕΦ 298 (διδ. Σ. Κοτζάμπαση) θα γίνουν προφορικά την Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου, στις 10 π.μ. στο γραφείο 206ν.κ. Για τη συμμετοχή είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική δήλωση μέχρι την Παρασκευή, 15.9.2017 (kotzabas@lit.auth.gr)