ΛΦΙ 164 (Β. Φυντίκογλου)


Οι φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν εξεταστική εκκρεμότητα στο Φροντιστήριο Πεζογραφίας με τον κ. Φυντίκογλου, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Όσοι και όσες οφείλουν ακόμη την εργασία, μπορούν να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στον διδάσκοντα έως τις 29 Σεπτεμβρίου.