Ώρες συνεργασίας (Αικ. Τικτοπούλου)


Αικ. Τικτοπούλου
Ώρες συνεργασίας για τον Σεπτέμβριο
(ισχύουν και για τους φοιτητές Erasmus)

Πέμπτη 7/9: 16.00-17.30
Παρασκευή 15/9: 14.00-16.00
Τρίτη 19/9: 14.30-16.00
Πέμπτη 21/9: 9.00-11.00
Δευτέρα 25/9: 11.00-13.00