Ώρες συνεργασίας (Α. Τάντος)


Κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου οι ώρες συνεργασίας του κ. Τάντου θα είναι:

Δευτέρα και Τετάρτη 11.00-13.00