ΑΕΦ 147 (Ε. Αλεξίου) - Εξέταση


Όσοι φοιτητές επιθυμούν να εξεταστούν τον Σεπτέμβριο στη Ρητορική (ΑΕΦ 147), καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στον διδάσκοντα μέχρι τις 9/9. Ανάλογα με τον αριθμό συμμετεχόντων η εξέταση θα διεξαχθεί προφορικά ή γραπτά την ημέρα και ώρα που έχει ανακοινωθεί στο πρόγραμμα.