ΝΕΦ 205 (Λ. Βαρελάς)


Λ. Βαρελάς

Οι φοιτητές που εξετάστηκαν στο ΝΕΦ 205 μπορούν να δουν τα γραπτά τους την Παρασκευή 30 Ιουνίου,ώρες 09:00-10:00 και 13:30-14:30.