Προκήρυξη υποτροφιών για την παρακολούθηση θερινών μαθημάτων Σερβικής γλώσσας (University of Belgrade)


Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων ΑΠΘ η παρακάτω ανακοίνωση.

----

Συμφωνία ΑΠΘ με το University of Belgrade, Σερβίας

Προκήρυξη υποτροφιών για την παρακολούθηση θερινών μαθημάτων Σερβικής γλώσσας.

 

Στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του Α.Π.Θ. με το University of Belgrade της Σερβίας, δίνεται η δυνατότητα χορήγησης έως δεκαπέντε (15) υποτροφιών, σε προπτυχιακές/ούς ή μεταπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/φοιτητές των Τμημάτων σας, για την παρακολούθηση θερινών μαθημάτων Σερβικής γλώσσας, από 10 Ιουλίου έως 28  Ιουλίου, 2017.

Η υποτροφία περιλαμβάνει απαλλαγή διδάκτρων, δωρεάν παροχή σίτισης και στέγασης σε φοιτητικές εστίες του Βελιγραδίου. 

Οι ενδιαφερόμενες/οι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την στείλουν μαζί με μια συνοδευτική επιστολή στην οποία θα πρέπει να αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους θέλουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα Σερβικών στις εξής ηλεκτρονικές διευθύνσεις office@neohelenistika.com  και vojkans@hotmail.com   μέχρι τις 20 Ιουνίου 2017, με κοινοποίηση στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (internat-rel@auth.gr).

Συνημμένο: