Διεθνές Συνέδριο «Αρχαίο Δράμα, Δίκαιο και Πολιτική»