ΛΦΙ 125 - Εμβόλιμη εξεταστική


Για την εμβόλιμη εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2017 θα ισχύσουν τα εξής σχετικά με το το μάθημα ΛΦΙ 125 ανάλογα με τον διδάσκοντα στον οποίο ανήκουν οι φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν κάνει δήλωση στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας: 

ακροατήριο Δ. Τσιτσικλή: εξέταση Πέμπτη 15/6/2017 16:15 στο ΚΑ 

ακροατήριο Θ. Αντωνιάδη: εξέταση Δευτέρα 12/6/2017 13:30 στην αίθ. 106 ν.κ. 

ακροατήριο Β. Φυντίκογλου: όσοι και όσες επιθυμούν να εξεταστούν θα πρέπει να επικοινωνήσουν έως τις 29 Μαΐου με τον διδάσκοντα (vasfynt@lit.auth.gr) για να συνεννοηθούν για την ημερομηνία και ώρα εξέτασης 

ακροατήριο Χ. Τσίτσιου: όσοι και όσες επιθυμούν να εξεταστούν θα πρέπει να επικοινωνήσουν έως τις 29 Μαΐου με τη διδάσκουσα (ctsitsiou@lit.auth.gr) για να συνεννοηθούν για την ημερομηνία και ώρα εξέτασης