38η Ετήσια Συνάντηση Τομέα Γλωσσολογίας - Πρόγραμμα


Το πρόγραμμα της 38ης Ετήσιας Συνάντησης (Θεσσαλονίκη, 27-28 Απριλίου 2017)
του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. με θέμα
«Αρχαία ελληνική, νέα ελληνική και εκπαίδευση»
έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα:
http://www.lit.auth.gr/amgl38/amgl38_gr/program.html.