Υποτροφία σε Έλληνες υπηκόους για δωρεάν σπουδές ανώτατης εκπαίδευσης στην Ινδία


Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας η παρακάτω ανακοίνωση από το Τμήμα Σπουδών του ΑΠΘ.

---

Χορήγηση μίας υποτροφίας σε Έλληνες/Ελληνίδες υπηκόους για δωρεάν σπουδές ανώτατης εκπαίδευσης στην Ινδία. (Έγγραφο του ΥΠΠΕΘ 5869/Ζ1/13.1.2017)

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και τα έντυπα που αναφέρονται στο έγγραφο του ΥΠΠΕΘ, οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών του ΥΠΠΕΘ (κα Δήμητρα Τράγου, τηλ. 210 344 31 39) ή/και στην Πρεσβεία της Ινδίας στην Αθήνα, 210 7215070 (τηλέφωνο), embassy@indianembassy.gr (e-mail).


Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Πρεσβείας http://www.indianembassy.gr/alert_detail.php?newsid=27 οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την Πρεσβεία έως τις 16.1.2017 σχετικά με το τεστ γλωσσομάθειας στην αγγλική γλώσσα, που θα διεξαχθεί στην Πρεσβεία.

Συνημμένο: