ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ Ι


Κωδικός: 
ΓΛΩ 820
Πιστωτικές μονάδες: 
15 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Η Θεωρία της Εννοιακής Μεταφοράς

Παρουσιάζεται η θεωρία της Εννοιακής Μεταφοράς (π.χ. Lakoff & Johnson 1980, 1999· Lakoff 1993) και η συζήτηση σχετικά με τη διεπίδραση της μεταφοράς με τη μετωνυμία, καθώς και μεταγενέστερες κριτικές απόψεις που θέτουν ζητήματα μεθοδολογίας και εστιάζουν στην επικοινωνιακή διάσταση της μεταφοράς και στον ρόλο της γλώσσας.

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Επίκ... Θεοδωροπούλου Μαρία 2310 997962 301 π.κ.