ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ - ΕΛΕΓΕΙΑΚΗ ΠΟΙΗΣΗ


Κωδικός: 
ΛΦΙ 561
Πιστωτικές μονάδες: 
15 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Οβίδιος, Fasti: ελεγεία, θρησκεία και πολιτική στην αυγούστεια Ρώμη

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Αναπ... Φυντίκογλου Βασίλειος 2310 997146 204 ν.κ.