Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΙΚΥ για το Μητρώο Αξιολογητών και Εμπειρογνωμόνων


Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας η παρακάτω ανακοίνωση από το IKY

-----

Προς το Διδακτικό και Διοικητικό Προσωπικό

Σας ενημερώνουμε ότι το Μητρώο Αξιολογητών και Εμπειρογνωμόνων είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ/ΕΜ, προκειμένου να εγγραφείτε και να προσκληθείτε από την Εθνική Μονάδα την περίοδο των αξιολογήσεων.

Για την ηλεκτρονική σας εγγραφή στο Μητρώο, παρακαλούμε να επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο www.iky.gr/erasmusplus-vivliothiki/item/2147-prokiriksi-aksiologiton-ebeirognomonon .

Διευκρινίζεται ότι για τους διδάσκοντες Iδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης δεν απαιτείται η αποστολή αντιγράφων πτυχίων, παρακαλούμε ωστόσο να μας αποστείλετε ηλεκτρονικά σύντομο βιογραφικό σημείωμα για το αρχείο μας.