ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ


Κωδικός: 
ΔΙΔ ΚΛΑΣ 010
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Εισαγωγή στη διδακτική της αρχαίας ελληνικής γραμματείας

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Eπίκ... Λάμαρη Άννα 2310 997566 207 ν.κ.