ΙNTRODUCTION TO THE RESEARCH METHODS OF GENERAL AND COMPARATIVE LITERARY STUDIES


Κωδικός: 
COML 280
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Course Description


Cultural mobility in the european novel

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Assi... Yiavis Kostas 2310 997537 205 n.b.