ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΣΓ


Κωδικός: 
ΓΣΓ 280
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Πολιτισμική κινητικότητα στο ευρωπαϊκό μυθιστόρημα

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Επίκ... Γιαβής Κώστας 2310 997537 205 ν.κ.