ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ


Κωδικός: 
ΔΙΔ ΓΛΩ 070
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Το μάθημα προσφέρεται μόνον σε φοιτητές/ήτριες του 5ου εξαμήνου για την απόκτηση του ΠΠΔΕ. Είναι υποχρεωτικό για τους φοιτη¬τές και τις φοιτήτριες που ακολουθούν την ειδίκευση Γλωσσολογίας και επιλεγόμενο από όσους και όσες ακολουθούν τις άλλες ειδικεύσεις του Τμήματος.

Προϋπόθεση για να επιλέξουν το μάθημα οι φοιτητές/ήτριες (ανεξαρτήτως ειδίκευσης) είναι να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα μαθήματα ΓΛΩ 301 και ΓΛΩ 304.

Το μάθημα προσφέρεται για 120 φοιτητές/ήτριες.

 

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Κουτσογιάννης Δημήτρης 2310 997263 312 π.κ.