Ρυθμίσεις για εισαχθέντες/-είσες πριν από το 2015-16


ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΧΘΕΙΣΕΣ

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2015-16

 

1. Εισαχθέντες/είσες πριν από το 2013-14

Όσοι και όσες εισήχθησαν στο Τμήμα Φιλολογίας έως και το ακαδ. έτος 2012-13 θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με όσα προβλέπονταν στο ΠΠΣ που ίσχυε κατά το έτος εισαγωγής τους, για το οποίο μπορούν να συμβουλεύονται τους Οδηγούς Σπουδών που είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλολογίας, http://www.lit.auth.gr/studyguides.

Επισημαίνουμε ότι

 • οφείλουν να καλύψουν τα 240 ECTS με επιτυχή εξέταση σε 49 μαθήματα κατανεμημένα ως εξής:
  • 25 μαθήματα Κορμού που προσφέρει το Τμήμα Φιλολογίας (111 ECTS)
  •  4 μαθήματα Ξένης Γλώσσας που προσφέρει το Κέντρο Ξένων Γλωσσών του Α.Π.Θ. (9 ECTS)
  • 15 μαθήματα Ειδίκευσης που προσφέρει κάθε Τομέας του Τμήματος Φιλολογίας (95 ECTS στις ειδικεύσεις Κλασικών Σπουδών και ΜΝΕΣ, 97 ECTS στην ειδίκευση Γλωσσολογίας), σύμφωνα με όσα είχε ορίσει κάθε Τομέας
  • 5 μαθήματα επιλεγόμενα από άλλα Τμήματα (25 ECTS στις ειδικεύσεις Κλασικών Σπουδών και ΜΝΕΣ, 23 ECTS στην ειδίκευση Γλωσσολογίας)
 • όλα τα μαθήματα θα τους πιστώνονται με τους τίτλους και τα ECTS που προβλέπονταν από το ΠΠΣ που ίσχυε κατά το έτος εισαγωγής τους, έστω και αν στο νέο ΠΠΣ κάποιο μάθημα έχει υποστεί μεταβολές. Το κριτήριο είναι ο κωδικός κάθε μαθήματος, καθώς οι κωδικοί παραμένουν αμετάβλητοι. Φυσικά μπορούν να επιλέξουν νέους κωδικούς που ίσως προστίθενται στο νέο ΠΠΣ, για να καλύψουν μαθήματα επιλεγόμενα στην ειδίκευση που ακολουθούν
 • στα μαθήματα ΓΛΩ 302, 303, 305 αλλάζει εν μέρει η ύλη. Όσοι και όσες τυχόν τα χρωστούν, θα τα εξετάζονται με τη νέα ύλη. Επίσης, για τα μαθήματα ΓΛΩ 301 και 304 δεν ισχύει η απαίτηση λήψης της βεβαίωσης παρακολούθησης των σεμιναρίων ΠΛ.

 

2. Εισαχθέντες/είσες κατά τα ακαδ. έτη 2013-14 και 2014-15

Όσοι και όσες εισήχθησαν στο Τμήμα Φιλολογίας το ακαδ. έτος 2013-14 και το ακαδ. έτος 2014-15 θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με ένα μεικτό σύστημα:

για τον Κορμό θα τηρηθούν όσα προβλέπονταν στο ΠΠΣ που ίσχυε κατά το έτος εισαγωγής τους, για το οποίο μπορούν να συμβουλεύονται τους Οδηγούς Σπουδών που είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλολογίας, http://www.lit.auth.gr/studyguides. 

για την Ειδίκευση θα ακολουθήσουν όσα προβλέπονται στο νέο ΠΠΣ, όπου όμως η γενική οργάνωση της ειδίκευσης είναι η εξής:

72 ECTS μαθήματα του Τομέα

18 ECTS μαθήματα επιλεγόμενα εκτός Τομέα

30 ECTS μαθήματα ΠΠΔΕ,

όπως αναφέρεται λεπτομερώς για κάθε ειδίκευση ξεχωριστά στον Οδηγό Σπουδών 2016-2017 (σελ. 33-46).

Για την απόκτηση ΠΠΔΕ ισχύουν όσα αναφέρονται στο Οργάνωση μαθημάτων ΠΠΔΕ από το ακαδ. έτος 2015-16.

Ειδικά ως προς τον Κορμό επισημαίνουμε ότι

 • οφείλουν να καλύψουν τα 120 ECTS του Κορμού με επιτυχή εξέταση σε 29 μαθήματα κατανεμημένα ως εξής:
  • 25 μαθήματα Κορμού που προσφέρει το Τμήμα Φιλολογίας (111 ECTS)
  • 4 μαθήματα Ξένης Γλώσσας που προσφέρει το Κέντρο Ξένων Γλωσσών του Α.Π.Θ. (9 ECTS)
 • όλα τα μαθήματα Κορμού θα τους πιστώνονται με τους τίτλους και τα ECTS που προβλέπονταν από το ΠΠΣ που ίσχυε κατά το έτος εισαγωγής τους, έστω και αν στο νέο ΠΠΣ κάποιο μάθημα έχει υποστεί μεταβολές. Το κριτήριο είναι ο κωδικός κάθε μαθήματος, καθώς οι κωδικοί παραμένουν αμετάβλητοι.
 • στα μαθήματα ΓΛΩ 302, 303, 305 αλλάζει εν μέρει η ύλη. Όσοι και όσες τυχόν τα χρωστούν, θα τα εξετάζονται με τη νέα ύλη. Επίσης, για τα μαθήματα ΓΛΩ 301 και 304 δεν ισχύει η απαίτηση λήψης της βεβαίωσης παρακολούθησης των σεμιναρίων ΠΛ.