Αμβράζης Νικόλαος


Βαθμίδα: 
ΕΔΙΠ
Τηλ.: 
2310 997257
Γραφείο: 
301 π.κ.
Ώρες Συνεργασίας: 
Τετάρτη 12.30-14.30, Παρασκευή 12.30-14.30