Αμβράζης Νικόλαος


Βαθμίδα: 
ΕΔΙΠ
Τηλ.: 
2310 997257
Γραφείο: 
301 π.κ.
Ώρες Συνεργασίας: 
Δευτέρα 17.30-18.30, Πέμπτη 13.30-14.30, Παρασκευή 12.30-14.30