ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ I


Κωδικός: 
ΝΕΦ 613
Πιστωτικές μονάδες: 
15 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Ρευστά κείμενα, αναγνωστικές συμπεριφορές, ερμηνευτικές προσεγγίσεις, εκδοτικές πρακτικές

Μπορεί τα λογοτεχνικά κείμενα να είναι ρευστά; Κι αν ναι, γιατί; Και πώς αυτό επηρεάζει την αναγνωστική συμπεριφορά μας; Ξεκινώντας από συγκεκριμένα παραδείγματα της νεοελληνικής λογοτεχνίας του 19ου και 20ού αιώνα όπως π.χ. ο Οδοιπόρος του Π. Σούτσου, τα ανολοκλήρωτα έργα του Σολωμού, τα ατελή ποιήματα του Κ.Π. Καβάφη και Η ζωή εν τάφω του Στρ. Μυριβήλη, το μάθημα αποβλέπει στο να εξοικειώσει τους φοιτητές με τα λογοτεχνικά κείμενα που σώζονται σε περισσότερες από μία μορφές, ώστε να μπορούν να κατανοούν τη διαδικασία γραφής ενός λογοτεχνικού έργου, να διαλέγονται με τη συγγραφική βούληση και τις δημιουργικές (ποιητολογικές-αφηγηματολογικές) και πολιτικοκοινωνικές συνιστώσες της, και να ετοιμάζουν την εκδοτική του παρουσίαση.

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Αναπ... Τικτοπούλου Αικατερίνη 2310 997056 424/Α ν.κ.