ΡΗΤΟΡΙΚΗ


Κωδικός: 
ΑΕΦ 521
Πιστωτικές μονάδες: 
15 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Το ελιξήριο της δημοκρατίας: Η ρητορική του 4ου αι. π.Χ.

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Αναπ... Αλεξίου Ευάγγελος 2310 997138 213 ν.κ.