ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ I


Κωδικός: 
ΓΣΓ 652
Πιστωτικές μονάδες: 
15 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Η προβληματική της περιοδολόγησης

Σε αυτό το σεμινάριο θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε, και να επαναστοχαστούμε μία από τις βασικότερες μεθόδους της γραμματολογίας, την περιοδολόγηση. Θα ξεκινήσουμε με εντόνως θεωρητική διάθεση και θα καλύψουμε τις πλέον πρόσφατες προσεγγίσεις του ζητήματος από θεωρητικούς της λογοτεχνίας όπως ο James Simpson, o Brian Cummings, ο John Urry και ο Stephen Greenblatt.  Στη συνέχεια θα επικεντρωθούμε σε δύο μεγάλες στιγμές μετάβασης: από τον Μεσαίωνα στη Νεωτερικότητα, και από τον Ρομαντισμό στον Μοντερνισμό. Στόχος μας θα είναι να επαναπροσδιορίσουμε τις δυνατότητες, αλλά και τις αδυναμίες τής –φαινομενικώς αναπόφευκτης– διαίρεσης της λογοτεχνικής παραγωγής σε περιόδους.

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Επίκ... Γιαβής Κώστας 2310 997537 205 ν.κ.