ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ


Κωδικός: 
ΓΣΓ 641
Πιστωτικές μονάδες: 
15 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Εισαγωγή σε ζητήματα θεωρίας της Λογοτεχνίας και του Πολιτισμού

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Επίκ... Ναούμ Ιωάννα 2310 997007 424 ν.κ.