ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ I


Κωδικός: 
ΛΦΙ 567
Πιστωτικές μονάδες: 
15 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Θεωρητικές προσεγγίσεις της κλασικής λατινικής ποίησης

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Παπαγγελής Θεόδωρος 2310 997044 213 ν.κ.