ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΙΗΣΗΣ


Κωδικός: 
ΜΕΦ 632
Πιστωτικές μονάδες: 
15 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Βυζαντινή αυλική ποίηση

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Βάσσης Ιωάννης 2310 997025 202 ν.κ.