ΛΟΙΠΑ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ


Κωδικός: 
ΑΕΦ 160
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Ξενοφών – Λουκιανός – Πλούταρχος (Επιλογές)

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Αλεξίου Ευάγγελος 2310 997138 213 ν.κ.