ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ


Κωδικός: 
ΑΕΦ 537
Πιστωτικές μονάδες: 
15 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Αρχαία Ελληνική Τραγωδία και Αφηγηματολογία

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Eπίκ... Λάμαρη Άννα 2310 997566 207 ν.κ.