ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ I (αρχές-1669)


Κωδικός: 
ΝΕΦ 249
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Ζητήματα ποιητικής της πρώιμης δημώδους λογοτεχνίας (13ος-17ος αι.)

Θα εξεταστούν ζητήματα ποιητικής κειμένων της παλιότερης λογοτεχνίας μας, από τον Καλλίμαχο ώς τον Ερωτόκριτο, και από τον Ψευδοδωρόθεο ώς τον Μπερτόλδο.

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Αναπ... Σταυρακοπούλου Σωτηρία 2310 997166 208/10 ν.κ.