ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ VΙ (1914-1944)


Κωδικός: 
ΝΕΦ 246
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Κ. Π. Καβάφης

Με βάση το σώμα της καβαφικής ποίησης αλλά και των πιο προσωπικών κειμένων (Σημειώματα, Επιστολές), στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τις αισθητικές δυνατότητες και υπερβάσεις της ποίησης του Κ. Π. Καβάφη. Ιδιαίτερα θα εξεταστεί η στάση της κριτικής απέναντι στην ποίηση του Αλεξανδρινού και θα διερευνηθεί πώς η σχέση αυτή επηρεάζει και διαμορφώνει τα όρια της ποιητικής ανάγνωσης σ’ ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο λογοτεχνικό τοπίο.

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Επίκ... Βασιλειάδη Μάρθα 2310 997092 208/14 ν.κ.