ΛΟΙΠΑ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ


Κωδικός: 
ΑΕΦ 160
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Γαληνού, Προτρεπτικὸς ἐπ ἰατρικήν
Αιμ. Μαυρουδής

Ξενοφώντας, Οἰκονομικός     
Μ. Νούσια

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Μαυρουδής Aιμίλιος 2310 997066 209 ν.κ.
Επίκ... Νούσια Μαρία 2310 997845 203 ν.κ. Τέταρτη 6.30-7.30, Πέμπτη 6.30-7.30