ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ


Κωδικός: 
ΑΕΦ 154
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος

1. Λουκιανός, Πῶς δεῖ ἱστορίαν συγγράφειν
Π. Σωτηρούδης

2. Η εξέλιξη της αρχαίας ελληνικής ιστοριογραφίας από τον Ηρόδοτο έως τον Πολύβιο
Ν. Μήλτσιος

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Επίκ... Μήλτσιος Νικόλαος 2310 997164 210 ν.κ.
Καθη... Σωτηρούδης Παναγιώτης 2310 997154 207 ν.κ.