ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ


Κωδικός: 
ΑΕΦ 154
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος

Λουκιανός, Πῶς δεῖ ἱστορίαν συγγράφειν

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Σωτηρούδης Παναγιώτης 2310 997154 207 ν.κ.