ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ


Κωδικός: 
ΓΛΩ 868
Πιστωτικές μονάδες: 
15 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Βαλκανικές διάλεκτοι και Βαλκανική Γλωσσολογία

Στο μάθημα εξετάζονται διάλεκτοι των βαλκανικών γλωσσών, στο πλαίσιο της Βαλκανικής Γλωσσολογίας. Ύστερα από μια περιγραφή των νεοελληνικών διαλέκτων και ιδιωμάτων, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε νεοελληνικά ιδιώματα που έπαιξαν ιδιαίτερο ρόλο στη συγκρότηση της Βαλκανικής Γλωσσικής Ένωσης.

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Αναπ... Παπαναστασίου Γεώργιος 2310 997257 301 π.κ.
Καθη... Τζιτζιλής Χρήστος 2310 997164 304 π.κ.