ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ/ΟΜΙΛΗΤΙΚΗ


Κωδικός: 
ΜΕΦ 630
Πιστωτικές μονάδες: 
15 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Το αγιολογικό έργο του Κωνσταντίνου Ακροπολίτη

Ο Κωνσταντίνος Ακροπολίτης, λόγιος συγγραφέας και ανώτερος αξιωματούχος της βυζαντινής αυτοκρατορίας στα τέλη του 13ου και στις αρχές του 14ου αιώνα, διακρίθηκε εκτός των άλλων ως συγγραφέας αγιολογικών έργων, καθώς συνέθεσε εγκώμια για περισσότερους από τριάντα αγίους, με αποτέλεσμα να του αποδοθεί η προσωνυμία του «Νέου Μεταφραστή». Κύριος στόχος του μαθήματος είναι η διεξοδική μελέτη αυτών των κειμένων του και κυρίως εκείνων που παραμένουν ακόμη ανέκδοτα.

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Επίκ... Ταξίδης Ηλίας 2310 997029 208/9 ν.κ.