ΕΠΟΣ


Κωδικός: 
ΑΕΦ 153
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Ἰλιάς
και Ὀδύσσεια: Η διαμόρφωση της ομηρικής ποίησης

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Τσαγγάλης Χρήστος 2310 997254 207 ν.κ.