ΕΠΟΣ


Κωδικός: 
ΑΕΦ 153
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Απολλώνιος Ρόδιος, Ἀργοναυτικῶν Γ´

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Σιστάκου Εβίνα 2310 997898 211 ν.κ.