ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ


Κωδικός: 
ΑΕΦ 545
Πιστωτικές μονάδες: 
15 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Vöhler Martin 2310 997071 211 ν.κ.