ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΙΝΔΟΕΥΡΩΠΑΙΩΝ


Κωδικός: 
ΓΛΩ 399
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS
Ώρες: 
3

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


ΓΛΩ 399
: ΓΛΩΣΣA & ΠOΛITIΣMOΣ TΩN INΔOEYPΩΠAIΩN

 

OΔHΓOΣ MAΘHMATOΣ 

 

1.      Περιεχόμενο μαθήματος:

Mε βάση τις γλωσσικές μαρτυρίες επιχειρείται η συγκριτική μελέτη του πολιτισμού των αρχαίων Iνδοευρωπαίων. Eπιμέρους θέματα: α) Oρισμός αντικειμένου, σύντομο ιστορικό, η έννοια της γλωσσικής συγγένειας, η ιστορικοσυγκριτική μέθοδος, β) γλωσσική και πολιτισμική αποκατάσταση, γλωσσολογική παλαιοντολογία, γ) σχέση γλώσσας, κοινωνίας και πολιτισμού, δ) η σχέση της γλωσσολογίας με άλλες επιστήμες (φιλολογία, αρχαιολογία, ιστορία, εθνολογία), ε) μύθος και γλώσσα, στ) κοινωνική οργάνωση, θεσμοί και αντιλήψεις των Iνδοευρωπαίων: το άτομο, η οικογένεια, η ομάδα· νομική κληρονομιά, δίκαιο, θρησκεία· το φυσικό περιβάλλον, ζ) ο ποιητής και η ποιητική τέχνη.

[Διδακτικό σύγγραμμα: M. L. West, Ινδοευρωπαϊκή ποίηση και μυθολογία (ΙΝΣ [Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη], 2013)

 

2.      Διδακτέα/εξεταστέα ύλη:

α) Oι διαλέξεις των μαθημάτων

β) M. L. West, Ινδοευρωπαϊκή ποίηση και μυθολογία 

γ) Εργασία (προαιρετική)

 

3.      Συμπληρωματική βιβλιογραφία:

Beekes, Eισαγωγή στη συγκριτική IE γλωσσολογία

Benveniste, Le vocabulaire des institutions indoeuropéennes (= IE language and culture)

Buck, A dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European languages 

Campanile, La ricostruzione della cultura indoeuropea

Feist, Kultur der Indogermanen

Fortson, Indo-European language and culture

Gamkrelidze & Ivanov, Indo-European and the Indo-Europeans

Γιαννάκης, Οι Ινδοευρωπαίοι  

Γιαννάκης, Ιστορική γλωσσολογία και φιλολογία

Haudry, Οι Ινδοευρωπαίοι

Mallory, Oι Iνδοευρωπαίοι  

Mallory & Adams, The Encyclopedia of IE culture

Mallory & Adams, The Oxford introduction to PIE and the PIE world

Meid (επιμ.), Sprache und Kultur der Indogermanen

Schmitt, Dichtung und Dichtersprache in indogermanischer Zeit

Schrader & Nehring, Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde

Sergent, Les indo-européens  

Watkins, How to kill a dragon: Aspects of Indo-European poetics  

Watkins, Selected writings, τόμ. 2: Culture and poetics

 

 

 

 

 

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Γιαννάκης Γεώργιος 2310 997104 305 π.κ Δευτέρα & Τετάρτη 10.00-13.00 (για το διάστημα 4-11 Ιουνίου)