ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Ι


Κωδικός: 
ΓΣΓ 283
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Λογοτεχνία του ντοκουμέντου και λογοτεχνία της μαρτυρίας: Η διασταύρωση με την ιστορία

Στο πλαίσιο του μαθήματος θα εξεταστούν δείγματα από την ευρωπαϊκή και ελληνική λογοτεχνία δύο συγγενών αλλά διακριτών ειδών που σκοπεύουν στην απόδοση της ιστορικής εμπειρίας, με τη μορφή είτε της δημοσιογραφικής (αντικειμενικής) καταγραφής είτε του προσωπικού (υποκειμενικού) βιώματος. Θα μας απασχολήσει η γενεαλογία τους, οι συγκλίσεις και αποκλίσεις τους, καθώς και τα εκφραστικά τους μέσα, με κυριότερη την επιλογή της «μη-μυθοπλαστικής αφήγησης» στον διάλογό τους με την ιστορία.

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Επίκ... Ναούμ Ιωάννα 2310 997007 424 ν.κ.