ΡΗΤΟΡΙΚΗ


Κωδικός: 
AEΦ 147
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος

1. Αττικοί ρήτορες - Δίων Χρυσόστομος - Ιουλιανός (επιλογές)

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Αναπ... Αλεξίου Ευάγγελος 2310 997138 213 ν.κ.